فرم ثبت شکایت

مشرک گرامی

شما می توانید انتقادات ، پیشنهادات و شکایات خود را از سه روش با ما در میان بگذارید

1 . تکمیل فرم شکایات زیر

2. تماس با شماره تلفن 09388103004

3 . ارسال شماره 2 به شماره 10000001001004

توجه داشته باشید فقط شکایاتی که با اطلاعات موثق تکمیل و ارسال گردد مورد بررسی قرار خواهد گرفت

فهرست